30
11.2017

Pielęgniarka Oddziałowa oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc III

Drukuj

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie w porozumieniu ze Szczecińską Izbą Pielęgniarek i Położnych ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na stanowisko:

 

 Pielęgniarki Oddziałowej:

 Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc III

 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych § 12 ust. 1 i 3 na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz. 182 z póź. zm.). Wymagane kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz. 896).

Oferty prosimy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

w Sekretariacie Dyrekcji w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem, adresem i nr telefonu do kontaktu oferenta oraz z adnotacją „Konkurs ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc III”.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 60 dni od daty upływu składania dokumentów.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym pomiotu leczniczego można uzyskać w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij