22
01.2020

Podsumowanie programu przesiewowych badań w kierunku tętniaka aorty brzusznej

Podsumowanie programu przesiewowych badań w kierunku tętniaka aorty brzusznej
Drukuj

1175 osób udało się przebadać w naszym szpitalu w 2019 roku w ramach ogólnopolskiego programu. Pacjentów z rozpoznaniem tętniaka odcinka brzusznego aorty objęto opieką specjalistyczną Poradni Chirurgii Naczyniowej w celu dalszej kontroli i poszerzenia diagnostyki.

Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej na lata 2018-2020 to część Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020. Jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia. W całej Polsce do końca 2020 roku ma zostać przebadanych ponad 30 tys. osób.

Program wystartował w naszym szpitalu w styczniu 2019 roku. W ciągu 12 miesięcy dwóch lekarzy – dr. n. med. Tomasz Lipiński i lek. med. Elżbieta Polańska - przebadało 1175 pacjentów z grupy ryzyka (682 kobiety i 493 mężczyzn). W trakcie badań u 52 pacjentów (13 kobiet, 39 mężczyzn) rozpoznano tętnika odcinka brzusznego aorty, co stanowi ok. 4,43% zbadanej grupy. Wszystkim pacjentom z postawionym rozpoznaniem ustalono wizyty w Poradni Chirurgii Naczyniowej w terminie nieprzekraczającym 30 dni od badania. Około 15 procent osób telefonujących do rejestracji zostało wykluczonych z programu po przeprowadzeniu ankiety.

Aby móc skorzystać z badań należało spełnić ściśle określone kryteria: mieć ukończony 65. rok życia i obciążenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, choroba wieńcowa, podwyższony poziom cholesterolu czy miażdżyca tętnic. Dana osoba powinna posiadać przynajmniej 2 czynniki ryzyka. Podczas rozmowy telefonicznej ankieterzy zapytali o wyżej wymienione rzeczy. Adresatami badania były zarówno kobiety jak i mężczyźni. Jednak tętniak aorty stanowi dla mężczyzn ogromne zagrożenie, ponieważ występuje sześciokrotnie częściej niż u kobiet.

Przedmiotem badania jest ocena ultrasonograficzna podprzeponowego odcinka aorty i tętnic biodrowych w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia tętniaka. Badanie wykonywane było według skróconego protokołu, w trybie badania przesiewowego. Celem badania było zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej u osób objętych badaniem, co może przyczynić się do zmniejszenia umieralności z powodu tej choroby.

W tym roku w ramach programu Szpital Wojewódzki przebada jeszcze dodatkowo 160 osób. Rejestracja na badania odbywa się telefonicznie. Pacjenci mogą zapisywać się na badania indywidualnie dzwoniąc pod numer rejestracji: 693 333 444, która działa od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00. Podczas badania lekarz oceni stan aorty brzusznej i tętnic biodrowych. Jeśli specjalista wykryje tętniaka lub poszerzenie aorty, pacjent zostanie skierowany do Poradni Chirurgii Naczyniowej na dalszą obserwację. Duże tętniaki, o średnicy powyżej 50 mm są kwalifikacją do operacji.

« powrót
SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij