15
09.2014

Pokazaliśmy się z dobrej strony

Drukuj

Dyskusje, seminaria, wymiany poglądów i opinii, spotkanie ze specjalistami, ale także piknik i promocja aktywnego trybu życia - tak w skrócie można podsumować V Forum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Kołobrzegu. W pierwszym dniu Forum odbyła się konferencja pod hasłem „Problemy zdrowotne Polaków - wskaźniki, prewencja, edukacja, współpraca”. W poszczególnych blokach tematycznych rozmawiano o opiece nad matką i dzieckiem, przeciwdziałaniu chorobom układu krążenia i układu oddechowego, walką z nowotworami i przypadłościami wieku podeszłego. Przedstawiciele szpitala „na Arkońskiej” prezentowali podczas forum realizowane z powodzeniem Programy zdrowotne z dziedziny diabetologii, kardiologii oraz leczenia nabytych niedoborów immunologicznych, w tym HIV/AIDS. W dyskusji głos zabrali kardiolog dr Józwa, diabetolog dr Pynka i kierownik Poradni NNI mgr Kłys - Rachwalska. Forum towarzyszył piknik pn. „Morze Zdrowia”, zorganizowany dla mieszkańców Kołobrzegu, turystów i kuracjuszy na bulwarze przy latarni morskiej. W przygotowanych stoiskach, m.in. przedstawiciele Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie promowali programy zdrowotne, udzielali specjalistycznych porad wykonując przy tym liczne badania.

           
« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij