01
07.2010

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - telefonia komórkowa

Drukuj

 Szczecin, dnia 29.06.2010 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

[zapytanie o cenę]

 

W imieniu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie zwanego dalej „Zamawiającym”, zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy oraz zakupem fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4 według opisu przedmiotu zamówienia zawartego w Załączniku nr 1.

Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Zawartość oferty:
- Oferta cenowa według wzoru zawartego w Załączniku nr 2

- Wpis do KRS

- Koncesja na
 świadczenie usług telekomunikacyjnych
- Decyzja o nadaniu NIP

- Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłatach

- Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłatach

 

Oferta winna być złożona do dnia 08.07.2010 godz. 14 00 w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie, przy ul. Arkońskiej 4 w Kancelarii SPWSZ – budynek Z, pok. nr 6

 Załącznik:

1) Opis przedmiotu zamówienia: opis przedmiotu zamowienia telefonia komorkowa.pdf

2) Oferta cenowa:  Oferta_cenowa_doc.doc

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij