29
04.2010

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Sprzęt komputerowy

Drukuj
 Szczecin 29.04.2010r.

   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR FD.220-10/2010

 

Niniejszym  zapraszamy  do  złożenia  oferty  cenowej na sprzęt komputerowy dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala  Zespolonego w Szczecinie przy  ul. Arkońskiej 4 .

1.  Zakres oraz warunki dostawy.

1.1. Dostawa 12 zestawów komputerowych wg specyfikacji z punktu 2.1.

                 1.1.1. Dostawa 3 drukarek sieciowych z punktu 2.2.

                 1.1.2. Dostawa 1 urządzenia wielofunkcyjnego z punktu 2.3.

                 1.1.3. Dostawa 1 urządzenia wielofunkcyjnego z punktu 2.4.

               1.2. Dostawa do siedziby Zamawiającego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.

 

2. Specyfikacja sprzętu.

                 2.1. Zestawy komputerowe 12 sztuk.

 

Zestaw Dell OptiPlex 380MT + Monitor Dell E1910 (parametry minimalne)

 - Processor Intel Pentium Dual Core E5300 (2.60GHz, 800MHz, 2 MB)

- 2048 MB RAM (1x2048) 1066MHz DDR3

- HDD 160GB (7200 Rpm), 3.5”in SerialATAII 3Gb/s

- 16x DVD-ROM Drive + PowerDVD 8.3 (oprogramowanie)

- Dell Optical USB Black Mouse

- US-Euro (QWERTY) Dell SmartCard USB Black Keyboard

- Głośnik wewnętrzny Dell Business Audio

- Polski Windows 7 Professional to XP Pro SP3 Downgrade Z płytą XP

- Polski Windows 7 – nośnik

- Gwarancja 3 lata, Next Business Day On-Site

- Rozszerzenie gwarancji: 3 lata Keep Your Hard Drive

 Monitor Dell E19010 19” panoramiczny czarny (1440x900) TCO3, DVI-D

 lub zestaw równoważny spełniający powyższe parametry. W przypadku zestawu równoważnego padać markę i typ.

              2.2. Drukarki sieciowe 3 sztuki HP LaserJet P1505n.

              2.3. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. HP Laset M1522n.

              2.4. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. z faxem HP LaserJet M1319.

 lub drukarki i urządzenia równoważne dla posiadanych przez Zamawiającego tonerów Q2612A oraz CB436A

3. Cena ofertowa.

                    3.1. Musi zawierać cenę jednostkową netto, wartość netto, wartość brutto w PLN.

4.  Termin dostawy.

   21 dni od daty złożenia zamówienia.

5.  Warunki płatności.

 5.1. Należność  za  dostawę  jest  płatna  przelewem  w  terminie  30  dni od daty otrzymania faktury.

 6.  Upoważniona osoba do kontaktu z oferentami :

Kierownik Sekcji Informatyki Zamawiającego – tel. 091-813 95 55. kom. 664 988 378

fax : 091- 813 90 09.

 7.  Termin składania ofert :

07.05.2010r. do godziny 0900

 8.  Miejsce składania ofert : 

pocztą na adres : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, 71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie – Budynek „Z” Dyrekcja Szpitala (Kancelaria pok. 6)

 z dopiskiem Oferta FD.220-10/2010 Nie otwierać przed 07.05.2010 do godz. 0930 

 9.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2010 r. o godzinie 0930 w siedzibie Zamawiającego przy ul.

Arkońskiej 4 w Szczecinie – Budynek „K” Sekcja Informatyki (pok. 1).


Wyniki zapytania ofertowego:
  • złożono cztery oferty,
  • najniższa oferta:
    Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21   70-486 Szczecin
    kwota brutto: 36 368,20 (trzydzieści sześć tys. trzysta sześćdziesiąt osiem 20/100)


« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij