PROGRAM BADAŃ W KIERUNKU WYKRYWANIA RAKA PŁUCA

 

 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie realizuje program: 

pn.  "Program badań w kierunku wykrywania raka płuca w latach 2021-2023"

w ramach NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ 

Program polega na wykonywaniu badań niskodawkowej tomografii komputerowej w populacji
osób wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Do badań kwalifikowane są osoby, które
zostaną zidentyfikowane do badania przez lekarzy ośrodka przesiewowego lub lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej i zostaną zakwalifikowani do badania.

 

 

Cele Programu:


• zwiększenie odsetka raka płuca wykrywanego we wczesnych stadiach zaawansowania
poprzez przeprowadzanie badań niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK) wśród
populacji objętej Programem,
• zwiększenie odsetka wyleczenia 
• obniżenie umieralności na raka płuca,
• obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju (dzięki leczeniu raków wykrywanych we
wczesnych stadiach zaawansowania),
• zwiększenie dostępu do badania NDTK u osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na
raka płuca.

 

KRYTERIA WŁĄCZENIA DO PROGRAMU: 

1) osoby w wieku 55–74 lata, które:

• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie
więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).


2) osoby w wieku 50–74 lata, które:

• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i są aktywnymi palaczami,
• mają konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom i rzuciły palenie na nie
więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji),

i

• u których stwierdzono jeden z czynników ryzyka:
o z uwagi na wykonywany zawód były narażone na działanie krzemionki, berylu,
niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu
ze spalania węgla kamiennego, sadzy,
o ekspozycja na radon,
o chorowały na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne
od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
o osoby z bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
o chorują na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne
włóknienie płuc (IPF).
       Osoba spełniająca warunki włączenia do Programu może być jego uczestnikiem, jeżeli ma
świadomość ewentualnej konieczności przeprowadzenia inwazyjnych procedur
diagnostycznych i ewentualnego zabiegu chirurgicznego. Każda osoba będąca uczestnikiem
Programu ma możliwość rezygnacji z udziału w nim na dowolnym etapie.

 

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA : 285 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 285 000,00 zł

 

 

 

 

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij