Kasacja dokumentacji medycznej

KOMUNIKAT DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO
SZPITALA ZESPOLONEGO
w SZCZECINIE

W związku z planowaną kasacją dokumentacji medycznej - indywidualnej ( historii chorób pacjentów) z roku 1996 (szpital Zdunowo i szpital Janosika)oraz z 1997r (szpital Arkońska) proszę o wyrażenie zgody na umieszczenie informacji dla pacjentów na stronie internetowej naszego szpitala dotyczącej możliwości odbioru dokumentacji w oryginale wytworzonej w 1996-1997r.

Podstawa: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z §75 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015r. (Dz. U.z dn.08.12.2015r. poz. 2069)-rozdział 7 § 75, dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej.
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana w oryginale na wniosek pacjenta, a w razie jego śmierci jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej. Zainteresowane osoby będą mogły złożyć pisemny wniosek o wydanie oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej w terminie od 22.10.2019 do 08.11.2019r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokumentacji medycznej tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upoważniona mogą odebrać przedmiotową dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Kancelarii Szpitala Wojewódzkiego w lokalizacji:
przy ul. Broniewskiego 2, tel. 091/8139022
przy ul. Sokołowskiego 11, tel. 091/4717614

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 22.10.2019r. do 08.11.2019r.

 Małgorzata Usielska
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie

SPWSZ Jednostka samorządu województwa zachodniopomorskiego
nfz
bip
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij