Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie informuje, iż od 01 września 2020r cena za:

  1.  1 stronę kserokopii dokumentacji medycznej wynosi – 0,35zł
  2.  1 stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi – 10,05zł
  3. Sporządzenie wyciągu, odpisu lub dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi – 2,01zł 

 Ksero cennik - od 01.09.2020.pdf

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij