27.02.2020
EP/220/103/2019

EP/220/103/2019, pn. Świadczenie usług w zakresie transportu osób dializowanych w Stacji Dializ dla SPWSZ w Szczecinie

Drukuj

Ogłoszenie

Specyfikacja

SIWZ.pdf  24.12.2019r.

Załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf  24.12.2019r.

Załącznik nr 1A do SIWZ Wymagane parametry graniczne pojazdu.doc  24.12.2019r.

Załącznik nr 1B do SIWZ Wymagane parametry graniczne pojazdu do przewozu osób poruszających się na wózkach.doc  24.12.2019r.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc  24.12.2019r.

Załącznik nr 2A do SIWZ. Oferta asortymentowo-cenowa.doc  24.12.2019r.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc  24.12.2019r.

Załącznik nr 3A do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc   24.12.2019r.

Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy.pdf  24.12.2019r.

Załącznik nr 4A do SIWZ - Zobowiazanie do zachowania w tajemnicy informacji poufnych.pdf  24.12.2019r.

Załącznik nr 4B do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowy....pdf  24.12.2019r.

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz uslug.doc  24.12.2019r.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego.doc  24.12.2019r.

Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiazanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow.doc  24.12.2019r.

 

poprawiony Załącznik nr 1A do SIWZ Wymagane parametry graniczne pojazdu.doc  31.12.2019 r.

poprawiony Załącznik nr 1B do SIWZ Wymagane parametry graniczne pojazdu do przewozu osób poruszających się na wózkach.doc

31.12.2019 r.

poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.doc  31.12.2019 r.

poprawiony Załącznik nr 2A do SIWZ. Oferta asortymentowo-cenowa.doc  31.12.2019 r.

poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz uslug.doc  31.12.2019 r.

poprawiony Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego.doc31.12.2019 

poprawiony Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiazanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow.doc  31.12.2019 r.

 

Informacje z otwarcia ofert

Udzielenie zamówienia

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij