28
01.2019

Zaproszenie - Dostawę urządzeń wraz z oprogramowaniem do weryfikacji leków poprzez kod dwuwymiarowych

Drukuj

Działając na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie zaprasza do składania ofert.

Dostawę urządzeń wraz z oprogramowaniem do weryfikacji leków poprzez kod dwuwymiarowego.

Oferta Wykonawcy winna zawierać minimalne parametry opisane przez Zamawiającego
1. Gwarancja - powyżej 12 miesięcy;
2. Ilość - cztery (4 sztuki) czytniki\skanery kodów dwuwymiarowych,

Przez skaner\czytnik Zamawiający rozumie zestaw:
– czytnik\skaner w formie „pistoletu\rękojeści”,
– stację dokującą\ładowania,
Spełniający warunki:
– odporność na upadek z wysokości min. 120 cm,
– odporność na zalanie\zachlapanie IP54,
– transmisja WiFi oraz GPRS\GSM,
– wymiana uszkodzonego urządzenia nastąpi w ciągu 24h w trybie door to door (w dni robocze w godzinach od 7 do 16).

3. Zaproponowane rozwiązanie musi pracować w pełnej niezależności od infrastruktury oraz oprogramowania Zamawiającego (zgodnie z dyrektywą 2011/62/UE);
4. Zaproponowane rozwiązanie (czytnik\skaner) musi posiadać możliwość pracy poprzez kartę SIM (transmisja danych GPRS\GSM);
5. Wykonawca dostarczy aktywne karty SIM do urządzeń (aktywne w czasie trwania umowy);
6. Zaproponowane rozwiązanie w pełni integruje się z Krajową Organizacją Weryfikacji Autentyczności Leków;
7. Zaproponowane rozwiązanie wyświetli poprzez czytnik\skaner informacje dotyczące leku zapisane w kodzie dwuwymiarowym (min. nazwa leku, rodzaj leku, producent, dawki, jednostki, informacja o zawartości opakowania, ilości sztuk);
8. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi przenoszenie danych z dostarczonego czytnika\skanera do komputera Zamawiającego.

Załącznik cenowy (do wypełnienia)

Załącznik cenowy do Zaproszenia.xlsx

 

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w elektronicznej lub papierowej w terminie do dnia 30.01.2019 godziny 12:00 na adres spwsz@spwsz.szczecin.pl

Pytania i odpowiedzi:
Pytania i odpowiedzi.doc 29.01.2019

Pytania i odpowiedzi_2.doc 30.01.2019

Pytania i odpowiedzi_3.doc 30.01.2019

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij