17.01.2020
EP/220/98/2019

EP/220/98/2019, pn. Budowa nowego budynku technicznego wraz z rozbiórką istniejącego na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4 – ETAP I

Drukuj

Specyfikacja

SIWZ .pdf  20.11.2019r.

Załączniki

Zalacznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf   20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.A.01_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PB_ARCHITEKTURA.zip  20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.A.02_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PB_KONSTRUKCJA.zip 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.A.03_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PB_PROJEKT DROGOWY.zip   20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.A.04_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PB_INSTALACJE SANITARNE.zip 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1A.05_do_SIWZ_Dokumentacja_Projketowa_PB_GAZY MEDYCZNE.zip  20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.A.06_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PB_INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.A.07_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PB_INSTALACJE NISKOPRĄDOWE.zip 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.B.01_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PW_ ARCHITEKTURA.zip 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.B.02_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PW_KONSTRUKCJA.zip  20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.B.03_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PW_PROJEKT DROGOWY.zip 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.B.04_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PW_INSTALACJE SANITARNE.zip  20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1B.05_ do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PW_GAZY MEDYCZNE.zip  20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.B.06_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PW_INSTALACJE ELEKTRYCZNE.zip 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.1.B.07_do_SIWZ_Dokumentacja_Projektowa_PW_INSTALACJE NISKOPRĄDOWE.zip 20.11.2019r.

Załącznik nr1.2.A.08_do_SIWZ_PB_SPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip   20.11.2019r.

Załącznik nr 1.2.B.08_do_SIWZ_PW_SPECYFIKACJE TECHNICZNE.zip  20.11.2019r.

Załącznik nr 1.3 do SIWZ Przedmiary Robót.zip  20.11.2019r.

Załącznik nr 1.4 do SIWZ Pozwolenie_na_budowę.pdf  20.11.2019r.

Zalacznik nr 1.5 do OPZ - Zestawienie udzielonych wyjaśnień do postępowania EP_220_60_2019 i EP_220_82_2019.pdf 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.6 do SIWZ Posadowienie tymczasowego zbiornika ciekłego tlenu.zip 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.7 do SIWZ Miejsce posadowienia zbiornika tymczasowego.pdf 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.8 do SIWZ Zakres prac związanych z przeniesieniem urządzeń gazów medycznych.pdf 20.11.2019r.

Załącznik nr 1.9 do SIWZ Badania Geotechniczne.pdf 20.11.2019r.

Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc 20.11.2019r.

Zalacznik nr 3 do SIWZ Wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realiz....doc  20.11.2019r.

Zalacznik nr 4 do SIWZ Wykaz robót.doc  20.11.2019r.

Zalacznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp.doc 20.11.2019r.

Zalacznik nr 5A do SIWZ - Oswiadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1ustawy Pzp.doc 20.11.2019r.

Zalacznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy.pdf  20.11.2019r.

Zalacznik nr 6 do umowy Harmonogramrzeczowo-finansowy wzor.xls  20.11.2019r.

Zalacznik nr 7 do SIWZ - Zobowiazanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow.doc  20.11.2019r.

Zalacznik nr 8 do SIWZ Wniosek materialowy.docx.doc 20.11.2019r.

Informacje z otwarcia ofert

Wyniki

Wyniki.pdf   31.12.2019r.

Udzielenie zamówienia

« powrót
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij