Pielęgniarstwo

 Logo Fundusze Europejskie                                                                                                                Logo UE

Projekt pn. „Pielęgniarstwo – przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku pielęgniarstwo” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój 2014-2020 , Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia, realizowany jest przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie - Arkońska oraz Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ZDROJE.


Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2016 do 30.09.2020


Ogólna wartość projektu – 4.793.775,00 zł


Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie poprzez wprowadzenie i realizację programu rozwojowego uczelni.

Realizacja projektu przyczyni się do:

  1. podniesienia atrakcyjności studiów na kierunku pielęgniarstwo,
  2. zwiększenia liczby studentów na kierunku pielęgniarstwo – licencjat,
  3. podniesienia kompetencji absolwentów kierunku pielęgniarstwo,
  4. podjęcia zatrudnienia absolwentów kierunku pielęgniarstwo w dużych jednostkach służby zdrowia na terenie Polski na oddziałach onkologicznych, geriatrycznych, opieki długoterminowej itp.

 

Tablica informacyjna

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij