Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie realizuje projekt pn.


"Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w SPWSZ w Szczecinie" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością.

 

Całkowity koszt projektu: 3 909 997,20 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 909 997,20 zł

 

Opis projektu:
Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wymagają od placówki wzmożonej gotowości do podejmowania działań epidemicznych. W ramach projektu formą wsparcia jest dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla osób wykonujących prace na rzecz placówki medycznej tj. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie (SPWSZ). Grupą docelową są więc same podmioty oraz osoby zaangażowane w walkę z COVID-19. Dodatek przyznawany będzie w związku ze szczególnymi warunkami pracy – narażenie na zachorowanie COVID-19, ma charakter jednorazowy i obejmuje wynagrodzenie wraz z pochodnymi.

 

Cele i rezultaty projektu:
Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. poprzez dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolony w Szczecinie, w związku ze szczególnymi warunkami pracy, który narażony jest na zachorowanie na COVID-19.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij