Informacja o ZOL

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) mieści się w budynku G na terenie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. ZOL dysponuje 40 łóżkami, z których 10 przeznaczonych jest dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (wymagających całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu przy pomocy respiratora, lecz niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii).

ZOL zapewnia pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Personel zakładu sprawuje nad chorymi opiekę całodobowo. Głównie obejmuje nią pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością lub po ciężkiej chorobie albo zabiegu operacyjnym. Długość pobytu w zakładzie jest uzależniona od stanu zdrowia i oceny w skali Barthel. Pacjent przebywający w ZOL może liczyć na pomoc zespołu specjalistów, m.in. lekarzy, pielęgniarek, opiekunek medycznych, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, psychologów, neurologów, logopedów. Głównym zadaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest podjęcie działań oraz określenie zadań dla pacjenta, które mają na celu poprawę jego funkcjonowania, naukę samoopieki oraz – w miarę możliwości – umożliwią mu powrót do domu.

W ZOL przeważają salę dwuosobowe. Do dyspozycji pacjentów są także przestrzenie wspólne, sale rehabilitacyjne czy gabinety terapii zajęciowej. Zakład wyposażony jest w sprzęt leczniczy, rehabilitacyjny i pielęgnacyjny, m.in. respiratory, kardiomonitory, defibrylatory, sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn, łóżka z regulacją wysokości, materace przeciwodleżynowe, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, glukometry, sprzęt do ćwiczeń, aparat do elektroterapii, podnośnik do przewożenia chorych.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w ZOL określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Oceny przed przyjęciem do Zakładu dokonują lekarz i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego bądź lekarz i pielęgniarka placówki szpitalnej. Do ZOL nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą opartą na skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie od alkoholu lub narkotyków.

Świadczenie usług w ZOL-u finansowane jest przez NFZ oraz częściowo przez pacjenta, który ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

O zakwalifikowaniu do przyjęcia do ZOL oraz ewentualnym wyznaczeniu terminu przyjęcia, pacjent bądź opiekun prawny zostanie powiadomiony odrębnie.

Szczegółowe informacje dotyczące Zakładu uzyskają Państwo pod numerem telefonu: 91 813 96 53 w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00.
Regulamin Zakłądu Opiekuńczo-Leczniczego SPWSZ.pdf

 

 

Nasz system korzysta z plików cookies. Zgodnie z opracowaną polityką  cookies przedmiotowe pliki mogą być wykorzystywane  do zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów; zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika Przeglądarka internetowa z której Państwo korzystacie umożliwia zmianę ustawień obsługi plików cookies. Korzystanie z tego serwisu internetowego bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia oraz oznacza akceptację dla stosowanych tu plików cookies.W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są  na stronie https://www.spwsz.szczecin.pl/ w zakładce Informacje Administratora Danych Osobowych.
Dowiedź się więcej Zamknij